کارآفرینی در روستا

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

جمعه ۲۴ دی ۰۰

حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا

در سال های اخیر بخاطر متمرکز شدن امکانات رفاهی در شهر ها بسیاری از روستاییان بخاطر استفاده از این منابع و دریافت حقوق و مزایای بیشتر روستا را رها کرده و به شهر مهاجرت میکنند حال آنکه می توانند بسیاری از محصولات مصرفی مردم در شهر ها در روستا تولید می شود . و روستاییان می توانند با استفاده از کمترین امکانات و استفاده از منابع طبیعی روستا زمینه به در آمد رسیدن خود و حتی  تعداد دیگری از روستاییان را فراهم کنند و به این ترتیب هم از لذت زندگی روستایی بهره ببرند و هم اینکه با ایجاد اشتغال های موثر در اقتصاد کشور به در آمد های بالقوه ای برسند .


۰ ۰

تعریف کارآفرینی و انواع آن

کارآفرینی (به زبان انگلیسی: Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می‌شود.[۱] واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی "Entrepreneurs " به معنای "متعهد شدن " نشات گرفته‌است. کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن ۱۶ میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خویش تشریح نموده‌اند.[۲] ماهیت کارآفرینی، در طی سال های گوناگون دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته و اندیشمندان متعددی به آن پرداخته اند[۳]. از دیالکتیک های مرتبط با فرصت های عینی و ذهنی به عنوان محور کارآفرینی گرفته تا ایده کسب و کار جدید که دیویدسون مطرح می نماید.

ارتباط با نوآوری

یوزف شومپیتر فرایند کارآفرینی را «تخریب خلاق» می‌نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین‌کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید یا ابداع روش‌های نوین در امور جاری است.[۲] ژورف شومپیتر که از او به عنوان پدر کارآفرینی یاد می‌کنند، واژه نوآوری را به کارآفرینی پیوند می‌دهد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین‌کننده در کارآفرینی انجام کارهای جدید یا ابداع روش‌های نوین در امور جاری می‌داند. از نظر او نوآوری در هر یک از زمینه‌های ذیل کارآفرینی محسوب می‌شود.
۰ ۰