حوزه دامپروری

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

آشنایی با کار آفرین جوان در حوزه دامپروری روستایی

از آنجا که روستا ها  قطب اصلی و اساسی در حوزه دامپروری در کشور هستند با ایجاد فضایی مناسب و زیر ساخت های مربوطه دولت میتواند گام های موثری هم در جهت تامین نیاز کشور و هم اشتغال زایی روستاییان داشته باشد.
در ادامه با یکی از کار آفرینان این حوزه بیشتر آشنا میشویم. و با سختی ها و شیرینی های  کار آفرینی در این بخش  بیشتر آشنا خواهیم شد.


۰ ۰