کشت گیاه جاتروفا

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

شنبه ۲۵ دی ۰۰

چگونه در روستا در حوزه کشاورزی و باغداری به درآمد برسیم؟

بی شک روستاییان با فرآوری بر روی محصولات باغی تولید ی خود میتوانند بازار را از دلالان و واسطه ها پاک کنند و با در دست گرفتن بازار سود محصولات باغی خود را چند برابر کنند .بسیار دیده شده است که باغداران بعضا بخاطر سود کم محصولات باغی خود و زحمت زیاد آن دست از باغداری برداشته اد و درختان و محصولات خود را به دلیل نبود بازار فروش به حال خو رها کرده اند .

۰ ۰